Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Hirdetés

HÚSVÉT 5. vasárnapja; 2022. május 15.

Köszönöm a templomtakarítók legutóbbi fáradozását.

Május 17-én, kedden délután  17.40-kor LITÁNIÁT imádkozunk a templomban, ezt követően szentmisét mondunk.

Akit érint, ne feledkezzen meg rendelkezni személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára. (technikai szám: 0011)

Már előre hirdetem, hogy idén is életbe lép a nyári miserend, azaz nyáron vasárnap esténként nincs szentmise. Az utolsó vasárnap esti mise május 29-én este 18 órakor kezdődik. Pünkösd vasárnap este már nem lesz mise!

                                                     Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉT 4. vasárnapja; 2022. május 8. HIVATÁSOK VASÁRNAPJA

Május 10-én, kedden este 17.40-kor a templomban LITÁNIÁT imádkozunk a Szűzanya tiszteletére, majd szentmisét mondunk.

Május 14-én, szombaton délután 15 órakor lesz templomtakarítás, melyre segítőket várunk.

Ugyancsak szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadójának 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                     Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉT 3. vasárnapja; 2022. május 1. ANYÁK NAPJA

A héten május 3-án, kedden délután 17.40-től a Szűzanya tiszteletére LITÁNIÁT imádkozunk a templomban, ezt követi szentmise Szent Fülöp és Jakab apostolokat ünnepelvén.

Akiket érint, ne feledkezzenek meg rendelkezni személyi jövedelemadójuk 1%-áról katolikus egyházunk javára.

Szentmiséket különféle szándékokra továbbra is lehet íratni.

Kívánok sok örömet gyermekeikben, unokáikban az édesanyáknak nagymamáknak, dédnagymamáknak, jó egészséget, hosszú életet és a Boldogságos Szűzanya áldását. Üdvözlettel:

                                                          Gellért atya

 

ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapja, 2022. április 24.

A héten április 28-án, csütörtökön este 18 órakor lesz szentmise.

Akit érint, ne feledkezzen meg rendelkezni személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás (egyházi adó) rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

                                                    Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉTVASÁRNAP; 2022. április 17.

Hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik a Húsvéti Szent Háromnap előkészítésében és liturgiáiban tevékenyen szolgálták az ünnepen plébániánk közösségét (kórus, ministránsok, felolvasók takarítók, díszítők, virágozók, körmenetben segítők).

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is vasárnapi miserend van (9.00, 11.00, 18.00) és az urnatemető is a vasárnapi nyitva tartás szerint látogatható.

HÚSVÉTI ÉTELSZENTELÉS a vasárnapi és hétfői szentmisék után lesz.

Felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy gyermekük  – akár állami akár felekezeti – iskolai beiratásakor a KATOLIKUS HITTANT válasszák, ne az erkölcstant!

ÁLDOTT, BÉKÉS, A FELTÁMADÁS ÖRÖMÉT ÁTÉLT, BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK A KEDVES HÍVEKNEK!

                                                           Üdvözlettel: Gellért atya

 

VIRÁGVASÁRNAP, 2022. április 10.

Köszönjük a passió eléneklését a kórusnak

A múlt vasárnapi gyűjtés eredménye 53.400.- Ft volt. Köszönöm a kedves hívek nagylelkű adakozását.

Templomtakarítás nagyszombaton reggel 8 órakor lesz.

A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP programja:

 -14. NAGYCSÜTÖRTÖK – 18.00: szentmise az utolsó vacsora emlékre.

 -15. NAGYPÉNTEK – 17.10: KERESZTÚT,

                            18.00: az Úr szenvedésének ünneplése.

 -16. NAGYSZOMBAT – 18.00: HÚSVÉTI VIGÍLIA.

 -17. HÚSVÉTVASÁRNAP és 18-án, húsvéthétfőn VASÁRNAPI MISEREND lesz (9.00, 11.00, 18.00).

Az URNATEMETŐ ünnepi nyitvatartása

- nagycsütörtökön és nagypénteken 17 órától 18:45-ig

- nagyszombaton délelőtt 9-től 12-ig délután 17-től 18-ig

-húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a vasárnap szokásos nyitvatartás szerint.

HÚSVÉTI ÉTELSZENTELÉS már a nagyszombati liturgia után, ill. vasárnap és hétfőn minden szentmise után lesz.

Kérem a kedves hívek segítségét – ministránsok, felolvasók, körmenetben segítők, takarítók, stb. – legnagyobb ünnepünk szertartásainak méltó módon való lebonyolításához.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kíván: Gellért atya

 

NAGYBÖJT 5. vasárnap; 2022. április 3.

Ma a SZENTFÖLD javára van országos gyűjtés.

Április 7-én, csütörtökön 17 órakor keresztutat járunk a templomban melyet szentmise követ.

Április 9-én, szombaton, az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

BARKÁGAT lehet hozni a jövő vasárnapi szentmisékre.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében, ill. a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

Akit érint, ne felejtsen el rendelkezni személyi jövedelem adója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                          Üdvözlettel: Gellért atya

 

NAGYBÖJT 4.- LAETARE- VASÁRNAP

2022. március 27.

Köszönöm a templomtakarításban részt vevők munkáját.

Köszönöm mindazoknak az adományait, akik a nagyböjti élelmiszergyűjtésbe bekapcsolódtak és így fejezték ki együttérzésüket a háborús menekültekkel.

Március 31-én, csütörtökön 17 órakor keresztutat járunk a templomban melyet szentmise követ.

A jövő vasárnap lesz az idei második rendszeres országos gyűjtés a SZENTFÖLD javára. Kérem a kedves hívek nagylelkű adakozását.

Akit érint, ne mulassza el a rendelkezést személyi jövedelemadója 1 %-áról katolikus egyházunk javára.

                                                      Üdvözlettel: Gellért atya

 

NAGYBÖJT 3. vas.; 2022. március 20.

Ma fejeződik be a tartósélelmiszer-gyűjtés, az adományt a Szűz Mária oltárhoz hozhatják a kedves hívek. Köszönet érte.

A héten március 24-én, csütörtökön 17 órakor kereszt utat imádkozunk a templomban melyet szentmise követ.

Március 26-án, szombaton délután 15 órakor lesz a legközelebbi templomtakarítás. Segítőket várunk.

Akit érint, ne felejtsen el rendelkezni személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                          Üdvözlettel: Gellért atya

 

NAGYBÖJT 2. vasárnap; 2022. márc. 13.

A tartósélelmiszer adományokat elhelyezhetik a kedves hívek a Szűz Mária oltárnál. A jövő vasárnappal bezárólag lehet még hozni adományt.

A héten március 17-én, csütörtökön du. 17 órakor lesz

 a templomban keresztútjárás amelyet szentmise követ.

Akit érint, ne feledkezzen meg rendelkezni személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztaltól elvihető csekk segítségével.

                                                         Üdvözlettel: Gellért atya

 

                                               

NAGYBÖJT 1. vasárnap; 2022. március 6.

A múlt vasárnapi gyűjtés alkalmával beérkezett 47.000.- Ft adományt ár elindítottam célja felé. Köszönöm a kedves hívek nagylelkű adakozását.

Ugyancsak köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

Március 10-én, csütörtökön este 17.30-kor szentmise, mely után KERESZTUTAT járunk a templomban.

Március 13-án, szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

A jövő vasárnaptól kezdve két hétig nagyböjti tartós élelmiszer gyűjtés lesz a kárpátaljaiaknak. Az adományokat a kedves hívek a Szűz Mária oltár elé tehetik le.

Akit érint, ne feledkezzen el rendelkezni személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

A szentmisék keretében lehet hamvazkodni.                       

                                                                   Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 8. vasárnap; 2022. február 27.

Ma, február 27-én az esti szentmise elmarad.

Ezen a hétvégén az idei első rendszeres országos gyűjtés van a KATOLIKUS ISKOLÁK javára. Számítok a kedves hívek nagylelkű adakozására.

Március 2-án, HAMVAZÓSZERDÁN kezdődik a nagyböjt: este 18 órakor lesz szentmise. Ezen a napon szigorú böjt van. Hamvazkodni vasárnap is lehet.        Nagyböjt péntekein 16-tól 60 éves korig kötelező a húsételtől való megtartóztatás.

Március 5-én, szombaton délután 3 órakor lesz templomtakarítás és nagyböjti díszítés. Segítőket várunk.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének rendelkezni személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                          Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 7. vasárnap; 2022. február 20.

A héten csütörtökön, február 24-én, Szent Mátyás apostol ünnepén lesz este 18 órakor szentmise.

Február 27-én, azaz jövő vasárnap az esti 18 órás szentmise kivételesen elmarad.

A jövő vasárnap lesz az idei első rendszeres országos GYŰJTÉS a KATOLIKUS ISKOLÁK javára. Számítok a kedves hívek nagylelkű adakozására.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                     Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 6. vasárnap; 2022. február 13.

A mai nap szentmiséiben kerül sor a betegek szentségének kiszolgáltatására.

Február 15-én, kedden este 18 órakor lesz szentmise.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                       Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 5. vasárnap; 2022. február 6.

Ma lehet Balázs-áldásban részesülni a szentmisék végén.

A héten hétköznap február 9-én, szerdán este 18 órakor lesz szentmise.

Február 12-én, szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

A jövő vasárnap kerül sor a betegek szentségének szentmisében történő közös ünneplésére a betegek világnapjához kapcsolódva. Kérem az érintetteket, jelentkezzenek a sekrestyében. A szentség gyümölcsöző vételéhez szentgyónás végzése is tartozik.

A fűtés nélkül maradt idős ember problémáját sikerült megoldani. Akik adományoztak erre a célra, köszönet érte.

                                                         Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 4. vasárnap; 2022. január 30.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

A héten február 2-án, szerdán, Gyertyaszentelő Boldog-asszony ünnepén este 6 órakor lesz szentmise, melyre szentelni való gyertyát lehet hozni.

A szombat esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

A jövő vasárnap a szentmisék végén lehet az oltár elé jönni Balázs – áldásban részesülni.

A betegek szentségének szentmisében történő közösségi ünneplése a betegek világnapjához kapcsolódva február 13-án, a vasárnapi szentmiséken lesz. Kérem, akit érint, jelentkezzen a sekrestyében. A szentség gyümölcsöző vételéhez szentgyónás elvégzése szükséges.

                                                        Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 3. vasárnap; 2022. január 23.

Január 25-én, kedden, Szent Pál apostol megtérése ünnepén este 6 órakor lesz szentmise.

Január 29-én, szombaton délután 3 órakor lesz a templom karácsonyi díszítésének elbontása és takarítás. Segítőket várunk.

Tudomásomra jutott, hogy egy idős kisnyugdíjas hölgynek váratlanul elromlott a fűtése. Egy kisebb méretű vaskályhára lenne szüksége, amivel megoldódna a problémája. Kérem, akinek van nélkülözhető kis kályhája, minél hamarabb jelezze. A részleteket megbeszéljük.

                                                       Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 2. vasárnap; 2022. január 16.

Január 18-án, kedden este 6 órakor lesz szentmise Árpád-

házi Szent Margit tiszteletére.

Idén is lehet szentmiséket íratni különféle szándékokra.

                                                Üdvözlettel: Gellért atya

 

 

HIRDETÉS, ÉVKÖZI 2. vasárnap; 2022. január 16.

 

Január 18-án, kedden este 6 órakor lesz szentmise Árpád-

házi Szent Margit tiszteletére.

 

Idén is lehet szentmiséket íratni különféle szándékokra.

 

                                                        Üdvözlettel:

                                                                  Gellért atya

                                                                                                                       

 

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE, 2022. január 9.

A héten hétköznap csütörtökön este 6 órakor lesz szentmise.

Idén is lehet szentmiséket íratni különféle szándékokra.

        Üdvözlettel: Gellért atya

 

KARÁCSONY utáni II. vasárnap, 2022. január 2.

Csütörtökön,  VÍZKERESZT napján, vagyis URUNK MEGJELENÉSÉNEK FŐÜNNEPÉN – mely kötelező ünnep – vasárnapi rend szerint tartjuk a szentmiséket.

( 9.00, 11.00, 18.00 )

A többi hétköznapon nem lesz szentmise.

A karácsonyi ünnepkörhöz tartozó házszentelésre szívesen elmegyek.

Szentmisét különféle szándékokra idén is lehet íratni.

KEGYELEMBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK PLÉBÁNIÁNK HÍVEINEK!

BÍZD ÚJRA ÉLETEDET KRISZTUSRA !

Üdvözlettel: Gellért atya

 

 

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA, 2021. december 26.

Hálás köszönetem mindazoknak, akik segítségemre voltak az ünnepek előkészítésében.

Ezen a vasárnapon van bormegáldás a misék alatt.

Az ÉV VÉGI HÁLAADÁS és egyben az óév utolsó szentmiséje december 30-án, csütörtökön este 18 órakor lesz.

JANUÁR 1-ÉN REGGEL 9-KOR NEM LESZ MISE!!

Újév napján - mely parancsolt ünnep - délelőtt 11 órakor és este 18 órakor lesznek szentmisék.

Év eleji házszentelésre előzetes egyeztetés alapján bárkihez szívesen elmegyek.

KEGYELEMBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT ÉS ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK PLÉBÁNIÁNK HÍVEINEK

Üdvözlettel: Gellért atya

karacsony2021_1.pngkaracsony2021_2.pngkaracsony2021_3.png

A képek teljes méretben megtekinthetőek a képgalériában. 

 

 

TEMPLOM – URNATEMETŐ 

NYITVATARTÁS 

KARÁCSONY

 

2021. december 25.  szombat: 8.30 - 12.00, 17.00 - mise végéig

2021. december 26.  vasárnap: 8.30 - 12.00, 17.00 - mise végéig

12 óra és 17 óra között a templom ZÁRVA!

 

ADVENT 4. vasárnap; 2021. december 19.

December 23-án, csütörtökön délután 3 órakor lesz a templom idei utolsó takarítása és karácsonyi feldíszítése.

December 24-én délután 3 órakor lesz a templomban a karácsonyi műsor.

ÜNNEPI MISEREND:

AZ ÉJFÉLI MISE IDÉN IS ELMARAD!!!

december 25. vasárnapi miserend: 9.00, 11.00, 18.00

december 26. Szent Család vasárnapja 9.00, 11.00, 18.00

Az urnatemető ünnepi nyitvatartása a hirdetőtáblán.

JANUÁR 1-ÉN REGGEL 9-KOR NEM LESZ MISE!!

2022. január 1.                        ÚJÉV:   11.00,  18.00

A BORMEGÁLDÁST, mely szent János apostol ünnepéhez kapcsolódik, december 26-án, a vasárnapi szentmiséken végezzük.

Év eleji házszentelésre lehet jelentkezni a sekrestyében.

                                                Üdvözlettel: Gellért atya

 

ADVENT 3.  –  GAUDETE - vasárnap      2021. december 12.

December 16-án, csütörtökön reggel 7-kor RORATE szentmisét mondunk a templomban.

Aki szívesen szerepelne a december 24-e délutáni karácsonyi műsorban, kérem, jelezze szándékát.

Még az óévre szóló önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető a sekrestyében személyesen vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

A tavalyi helyzethez hasonlóan IDÉN SEM TARTUNK ÉJFÉLI SZENTMISÉT. December 25-én a vasárnapi miserendnek megfelelően ( 9.00, 11.00, 18.00 ) lesznek az ünnepi szentmisék.

Az év utolsó templomtakarítása és egyben karácsonyra való feldíszítése december 23-án délután 3 órakor lesz. Segítséget továbbra is várunk.

                                                Üdvözlettel: Gellért atya

 

ADVENT 2. vasárnap; 2021. december 5.

A hétfő esti bibliaóra továbbra is szünetel.

December 9-én, csütörtökön reggel 7 órakor rorate szentmisét mondunk a templomban.

Szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

A jövő vasárnap a CSILI NÉPDALKÖR a 11 órás szentmise előtt rövid ünnepi műsort ad templomunkban. Érdemes a mise kezdete előtt 20 perccel érkezni.  

Aki szívesen szerepelne a december 24-e délutáni karácsonyi műsorban, kérem, mihamarabb jelezze szándékát.

Még az idei évre szóló önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

                                           Üdvözlettel: Gellért atya

 

ADVENT 1. vasárnapja; 2021. nov. 28.

A múlt vasárnapi karitász-gyűjtéshez 49.900.-Ft persely adománnyal járultak hozzá a kedves hívek. Köszönet érte. Ugyancsak köszönöm a templomtakarítók szombati, adventet előkészítő fáradozását.

A járványhelyzet súlyosbodása miatt a hétfő esti biblia órák bizonytalan ideig elmaradnak.

December 2-án, csütörtökön reggel 7 órakor tartunk adventi RORATE szentmisét.

Akik szívesen szerepelnének a december 24-e délutáni karácsonyi műsorban, kérem, minél hamarabb jelezzék szándékukat.

Még az idei évre szóló önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

                                                      Üdvözlettel: Gellért atya

 

2021. november 21.

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

Ma van országos gyűjtés a KARITÁSZ javára.

Hétfőn este fél 7-kor a plébánián bibliaóra.

November 27-én, szombaton délután 3 órakor lesz a templom adventi díszítése és takarítása.

Kérem a kedves híveket, hogy a templomban is tartsák be a járványügyi intézkedéseket: maszkviselés, távolság tartás, kézfertőtlenítés, stb.

                                                     Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 33. vasárnap; 2021. nov. 14.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Hétfőn este fél 7-kor a plébánián bibliaóra.

A megrendelt kalendáriumok és naptárak átvehetők a sekrestyében.

Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva a jövő vasárnap lesz az ez évi utolsó rendszeres országos gyűjtés a KARITÁSZ javára. számítok a kedves hívek nagylelkű adakozására.

                                                   Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 32. vasárnap; 2021. november 7.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

Ugyancsak köszönöm az ünnepek alatt templom felügyeletet vállalók segítségét.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Hétfőn este fél 7-kor bibliaóra a plébánián.

A megrendelt kalendáriumok és naptárak átvehetők a sekrestyében.

Az év végéig az intenció nélküli szentmisékben azokért az elhunyt hozzátartozókért imádkozunk, akiket a kedves hívek a borítékokban megjelöltek.

                                                           Üdvözlettel: Gellért atya

 

TEMPLOM – URNATEMETŐ NYITVATARTÁS

 MINDENSZENTEK – HALOTTAK NAPJA

2021. október 31. - november 2.

 

október 31.       VASÁRNAP: 8.30 – 12.00            

                                              15.00 – 18.30

 

november 1.             HÉTFŐ:  8.30 – 12.00

MINDENSZENTEK            15.00 – 18.30

 

november 2.                 KEDD:  8.30 – 12.00

HALOTTAK  NAPJA         15.00 – 18.30

A templom 12.00 – 15.00-ig mind a három napon ZÁRVA!

 

 

HIRDETÉS, ÉVKÖZI 31. vasárnap; 2021. október 31.

Az urnatemető ünnepi nyitva tartása olvasható a hirdető táblán.

Hétfőn, MINDENSZENTEK ünnepén - amelyik kötelező ünnep - és kedden, azaz HALOTTAK NAPJÁN is vasárnapi miserend lesz: 9.00, 11.00, 18.00 órakor lesznek szentmisék. Még fel lehet iratkozni a templomfelügyeletet vállalók listájára. Halottak napján 17.20-tól temetői áhítatot tartunk.

Az ünnepek miatt a hétfő esti bibliaóra elmarad.

Szombaton, november 6-án délután 3 órára várunk segítséget a templomtakarításra.

Kérem, az ünnepek alatt is vigyázzunk templomunk tisztaságára, rendjére.

                                                       Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 30. vasárnap; 2021. október 24.

Múlt vasárnap volt gyűjtés a missziók javára, melynek eredményét, 52.300.- Ft-ot, továbbítottam a célja felé. Köszönöm a kedves hívek nagylelkű adakozását.

A héten hétköznap nincs szentmise.

A hétfő esti bibliaóra kivételesen ¾ 7-kor kezdődik a plébánián.

A mindenszentek – halottak napi nyitva tartás olvasható a hirdetőtáblán. A templomfelügyeletet vállalók a hátsó asztalon elhelyezett ívre iratkozhatnak fel. Előre is köszönöm a segítségüket.

A hátul elhelyezett borítékok tartalma tájékoztat arról, hogyan ajánlhatunk fel SZENTMISÉKET ELHUNYT SZERETTEINK LELKI ÜDVÉÉRT.

                                                              Üdvözlettel: Gellért atya 

 

                            

ÉVKÖZI 29. vasárnap; 2021. október 17.

Ma van országos gyűjtés a missziók javára.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Hétfőn este fél 7-kor bibliaóra lesz a plébánián.

A hátul elhelyezett borítékok tartalma tájékoztat arról, hogyan ajánlhatunk fel SZENTMISÉKET ELHUNYT SZERETTEINK LELKI ÜDVÉÉRT.

Közeleg mindenszentek, halottak napja ünnepe. Az ünnepi nyitva tartás olvasható a hirdetőtáblán. A templomfelügyelet tekintetében idén is számítok a kedves hívek segítségére.

                                                             Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 28. vasárnap; 2021. október 10.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

A hétfő esti bibliaóra kivételesen elmarad.

A héten hétköznap nincs szentmise.

A jövő vasárnap lesz rendes országos gyűjtés a missziók javára. Kérem a kedves hívek nagylelkű adakozását.

A rózsafüzér titkok az oltár mellett cserélhetők.

                                                   Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 27. vasárnap; 2021. október 3.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Mától ismét vannak vasárnap esténként szentmisék.

A hétfő esti fél 7-es bibliaórákra szeretettel várunk mindenkit a plébániára.

A legközelebbi templomtakarítás október 2-án, szombaton délután 3 órakor lesz. Segítőket várunk.

Ugyancsak szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

Jövő vasárnap templomunk búcsúját a 11 órás szentmisén ünnepeljük, melyen Szoyka Árpád diakónus atya hirdeti az igét.

                                                        Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 26. vas.; 2021. szeptember 26.

Újrakezdtük a járvány miatt szüneteltetett bibliaórákat, melyekre hétfőnként este fél 7-től várjuk az érdeklődőket a plébániára.

A héten hétköznap nincs szentmise.

A jövő vasárnaptól, azaz október 3-tól ismét lesznek vasárnap esténként 6 órakor szentmisék.

Aki 2022. évi KALENDÁRIUMOT vagy lapozható FALINAPTÁRAT kíván rendelni, megteheti ezt a sekrestyében.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével. 

                                                       Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 25. vas.; 2021. szeptember 19.

A héten hétköznap nincs szentmise.

A járvány miatt kényszerszüneteltetett bibliaórákat szept. 20-án, hétfőn este fél 7-kor szeretnénk újrakezdeni. Mindenkit szeretettel várunk a plébánián.

Egy a budapesti katolikus templomokat bemutató sorozat keretében kerül sor szeptember 22-én, szerdán délelőtt 10 órakor templomunk cca. egy-másfél órás bemutatására, melyre sokfelől várunk érdeklődőket. Természetesen a környékbelieket is szívesen látjuk ezen az alkalmon.

A vasárnap esti szentmisék szeptemberben még nem térnek vissza.

Aki 2022. évi KALENDÁRIUMOT vagy lapozható FALINAPTÁRAT szeretne rendelni, megteheti ezt a sekrestyében.

                                                        Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 24. vas.; 2021. szeptember 12.

Ezen a vasárnapon templomunkban egyáltalán NINCS SZENTMISE!

A héten hétköznap nincs szentmise.

A vasárnap esti szentmisék szeptemberben még nem térnek vissza.

Szeretnénk feléleszteni Asztalos Dániel hitoktatóval a hétfői bibliaórákat, melyekre mindenkit szeretettel várunk. Az első találkozásra szeptember 20-án, hétfőn este fél 7-kor kerülne sor a plébánián.

Aki 2022. évi KALENDÁRIUMOT vagy lapozható FALINAPTÁRAT szeretne rendelni, megteheti ezt a sekrestyében.

                                                   Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 23. vasárnap;  2021. szept. 5.

Hétköznap nincs szentmise.

A vasárnap esti szentmisék szeptemberben még nem térnek vissza.

Szombaton, szeptember 11-én az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

Amint azt már a múlt vasárnap is hirdettem, a NEK miatt a Főpásztor korlátozásokról rendelkezett a vasárnapi szentmisék tekintetében. Ennek értelmében a jövő vasárnap templomunkban a következőképpen alakul a miserend:   

szeptember 11., szombat: 18.00

szeptember 12., vasárnap:   NINCS SZENTMISE !!! 

Aki 2022. évi kalendáriumot vagy lapozható falinaptárat szeretne rendelni, kérem, jelentkezzen a sekrestyében.

                                                Üdvözlettel: Gellért atya

 

                                                   

ÉVKÖZI 22. vasárnap; 2021. aug. 29.

Köszönöm a templomtakarításban szombaton részt vevők fáradozását.

A héten hétköznap nincs szentmise.

A vasárnap esti szentmisék szeptemberben még nem térnek vissza.

A főpásztor a NEK kapcsán elrendelte, hogy „a Kongresszus nyitó- és zárónapján, szeptember 5-én délután és szeptember 12-én délelőtt a Főegyházmegye templomaiban ne tartsanak szentmiséket.”     

A rendelkezés szerint tehát a miserend templomunkban ezen a két hétvégén a következő:

szeptember 4., szombat : 18.00

szeptember 5., vasárnap:   9.00 és 11.00

--------------------------------------------------------------------

szeptember 11., szombat: 18.00

szeptember 12., vasárnap: NINCS SZENTMISE !!!

                                                  Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 21. vasárnap; 2021. aug. 22.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Augusztus 28-án, szombaton délután 3 órakor lesz a legközelebbi templomtakarítás, melyre segítőket várunk.

A vasárnap esti szentmisék szeptemberben még nem térnek vissza.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eseményeire augusztus 29-ig lehet még regisztrálni.

                                                        Üdvözlettel: Gellért atya

 

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE, NAGYBOLDOGASSZONY; 2021. augusztus 15.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Pénteken, SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK, Magyarország Fővédőszentjének ünnepén délelőtt 9 órakor lesz szentmise.

                                                      Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 19. vasárnap; 2021. augusztus 8.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Augusztus 14-én, szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében, vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

                                                     Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 18. vasárnap; 2021. augusztus 1.

A héten hétköznap nincs szentmise és irodai szolgálat.

A hét folyamán hétköznap a templom urnatemetője nem látogatható.

                                                    Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 17. vasárnap; 2021. július 25.

A héten hétköznap nincs szentmise és irodai szolgálat.

A hét folyamán hétköznap a templom urnatemetője nem látogatható.

                                                    Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 16. vasárnap; 2021. július 18.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

A héten hétköznap nincs szentmise és irodai szolgálat.

A hét folyamán hétköznap a templom urnatemetője nem látogatható.

                                                    Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 15. vasárnap; 2021. július 11.

A múlt vasárnapi Péter-fillérek gyűjtés alkalmával 37.500.- Ft perselyadomány érkezett be. Köszönöm a kedves hívek nagylelkű adakozását.

A héten hétköznap nincs szentmise.

Július 17-én, szombaton délután 3 órakor tartjuk a legközelebbi templomtakarítást. Segítőket várunk. Ugyancsak szombaton, az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

                                                            Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 14. vasárnap; 2021. július 4.

Ma van országos GYŰJTÉS a SZENTSZÉK javára.

Kérem a szentmisére autóval érkezőket, hogy parkolás alkalmával a tér szélét – az aszfaltozott utat  -  részesítsék előnyben.

Továbbra sincs hétköznap ill. vasárnap este szentmise.

                                                 Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 13. vasárnap; 2021. június 27.

A templomtorony felújításának ideje alatt szünetelnek a hétköznapi szentmisék.

A nyár folyamán vasárnap esténként nincs szentmise.

A jövő vasárnap rendes országos GYŰJTÉS lesz a SZENTSZÉK javára ( Péter-fillérek ). Számítok a kedves hívek nagylelkű adakozására.

Kérem a szentmisére autóval érkezőket, hogy parkolás alkalmával a tér szélét – az aszfaltozott utat -  részesítsék előnyben.

                                                       Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 12. vasárnap; 2021. június 20

A mai nappal kezdetét veszi a NYÁRI MISEREND, azaz mától a nyár folyamán vasárnap esténként nem lesz szentmise.

A templomtorony felújításának ideje alatt szünetelnek a hétköznapi szentmisék. Ez a vasárnapi szentmiséket nem érinti.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

 

ÉVKÖZI 11. vasárnap; 2021. június 13.

Köszönöm a templomtakarításban szombaton résztvevők fáradozását.

Hétfőn kezdetét veszi a templomtorony felújítása. A kivitelező kérésére a munkálatok ideje alatt szünetelnek a hétköznapi szentmisék. Természetesen ez a vasárnapi szentmiséket nem érinti.

Június 19-én, szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

A jövő vasárnappal kezdetét veszi a nyári miserend, azaz június 20-ától a nyár folyamán nincs vasárnap esti szentmise.

                                                             Üdvözlettel: Gellért atya

 

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA; 2021. június 6.

A múlt vasárnapi szentföldi gyűjtés alkalmával 35.300.- Ft gyűlt össze. Köszönöm a kedves hívek nagylelkű adakozását.

Köszönöm a segítséget az úrnapi körmenet előkészítésében és lebonyolításában.

A héten hétköznap csak június 10-én, csütörtökön este 18 órakor lesz szentmise, melyet JÉZUS SZENT SZÍVE főünnepéről veszünk és melyet LITÁNIA elimádkozása követ.

Szombaton, június 12-én délután 15 órától lesz a legközelebbi TEMPLOMTAKARÍTÁS. Segítőket várunk.

Az idei NYÁRI MISEREND június 20-ával kezdődik el.

                                                             Üdvözlettel: Gellért atya

 

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, 2021. május 30.

Ma van országos GYŰJTÉS a SZENTFÖLD javára.

A héten június 3-án, csütörtökön este 6-kor és pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise, mely után LITÁNIÁT imádkozunk.

A jövő vasárnap a 9 órás szentmiséhez kapcsolódva tartunk ÚRNAPI KÖRMENETET. Idén a templomban lesz mind a négy úrnapi oltár, így virágszirmot nem fogunk szórni. Oltárdíszítést még lehet vállalni a sekrestyében.

Idén a NYÁRI MISEREND – azaz, hogy vasárnap esténként nincs szentmise – június 20-ával kezdődik el.

Köszönöm mindazok figyelmességét, akik rendelkeztek adójuk 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                            Üdvözlettel: Gellért atya

 

PÜNKÖSDVASÁRNAP; 2021. május 23.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

A héten hétköznap május 27-én, csütörtökön este 6-kor és pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise, mely után LITÁNIÁT mondunk a Szűzanya tiszteletére.

A lövő vasárnap lesz országos GYŰJTÉS a SZENTFÖLD javára. Számítok a kedves hívek nagylelkű adakozására.

Köszönöm mindazok figyelmességét, akik rendelkeztek adójuk 1%-áról katolikus egyházunk javára.

Aki tud az úrnapi körmenetre virágszirmot hozni vagy oltárdíszítést vállalni, kérem, jelezze a sekrestyében.

                                                     Üdvözlettel: Gellért atya

 

URUNK MENNYBEMENETELE; 2021. május 16.

A héten hétköznap május 20-án, csütörtökön este 6-kor és pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise, mely után LITÁNIÁT mondunk a Szűzanya tiszteletére.

Akit érint, ne felejtsen el rendelkezni személyi jövedelem adójának 1%-áról katolikus egyházunk javára.  0011

                                                        Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉT 6. vasárnap, 2021. május 9.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

A héten hétköznap május 13-án, csütörtökön este 6-kor és pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise, mely után LITÁNIÁT mondunk a Szűzanya tiszteletére.

Akit érint, ne felejtsen el rendelkezni személyi jövedelem adójának 1%-áról katolikus egyházunk javára.    0011

                                                             Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉT 5. vasárnap; 2021. május 2.

A héten hétköznap május 6-án, csütörtökön este 18-kor és pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise; a pénteki mise után LITÁNIÁT imádkozunk a Szűzanya tiszteletére.

Május 8-án, szombaton délután 3 órakor lesz legközelebb templomtakarítás.

Ne felejtsünk el rendelkezni személyi jövedelemadónk 1%-áról katolikus egyházunk javára.   0011

                                                           Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉT 4. vasárnap; 2021. április 25. JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA

A héten hétköznap most csak április 29-én, csütörtökön este 18 órakor tartok szentmisét. A hétvégén szokásos vasárnapi miserend lesz.

Ne felejtsünk el rendelkezni személyi jövedelemadónk 1%-áról katolikus egyházunk javára.

Felhívom az érintett szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolai beiratása alkalmával a KATOLIKUS HITTANT válasszák. Érvényes ez a felekezeti iskolába járó gyermekek esetében is!

                                                            Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉT 3. vasárnapja; 2021. április 18.

Köszönöm mindazok nagylelkűségét, akik az elmúlt nehéz időszakban sem feledkeztek meg plébániánk anyagi támogatásáról akár készpénzadománnyal akár banki átutalással vagy más módon.

A héten hétköznap április 22-én, csütörtökön este 18-kor és 23-án, pénteken reggel 7-kor lesz szentmise. A hétvégén pedig a szokásos vasárnapi miserend érvényes.

Április 24-én, szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

Ne felejtsünk el rendelkezni személyi jövedelemadónk 1%-áról katolikus egyházunk javára.

Felhívom az érintett szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolai beiratása alkalmával a KATOLIKUS HITTANT válasszák. Érvényes ez a felekezeti iskolába járó gyermekek esetében is!

                                                                Üdvözlettel: Gellért atya

 

IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, 2021. április 11.

Főegyházmegyénkben április 17-étől, azaz jövő szombattól ismét megtarthatók a szentmisék a nép részvételével. Kérem a kedves híveket, osszák meg a jó hírt másokkal is. A szentmiséken továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat ( maszkviselés, kézbe áldoztatás, kézfertőtlenítő használata, távolságtartás ).

Felhívom az érintett szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolai beiratása alkalmával, mely küszöbön áll, a KATOLIKUS HITTANT válasszák és ne az erkölcstant. Érvényes ez a felekezeti iskolába járó gyermekek esetében is!!!

Ne felejtsünk el rendelkezni személyi jövedelemadónk 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                        Üdvözlettel: Gellért atya

 

HÚSVÉTVASÁRNAP; 2021. április 4.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

Továbbra sincs lehetőség nyilvános szentmiséket tartani. A templom legközelebb irgalmasság vasárnapján, ápr.11-én lesz látogatható délelőtt 9 és 12 óra között.

Felhívom a kedves szülők figyelmét, hogy gyermekeik iskolai beiratása alkalmával, mely küszöbön áll, a KATOLIKUS HITTANT válasszák és ne az erkölcstant. Érvényes ez a felekezeti iskolákba járó gyermekek esetében is!!!

Plébániánk és templomunk fenntartásához továbbra is hozzá lehet járulni banki átutalással a

10700529-43921809-51100005

bankszámlaszámon, vagy a hátulról elvihető csekken.

Ne felejtsünk el rendelkezni személyi jövedelemadónk 1%-áról katolikus egyházunk javára.

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!

 

VIRÁGVASÁRNAP; 2021. március 28.

Sajnos az idén is nélkülöznünk kell a nagyheti szertartásokat, melyek a nyilvánosság kizárásával, zárt ajtók mögött tarthatók csak meg.

Szentgyónás elvégzésére a sekrestyében kerülhet sor a nyitvatartási idő alatt.

Április 4-én, HÚSVÉTVASÁRNAP a templom és az urnatemető délelőtt 9 és12 óra között látogatható.

akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

Plébániánk és templomunk fenntartásához továbbra is hozzá lehet járulni a

10700529-43921809-51100005

bankszámlaszámon vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

 

            ÁLDOTT SZENT HÁROMNAPOT kíván: 

                                                                                 Gellért atya

 

NAGYBÖJT 5. vasárnap; 2021. márc. 21.

Köszönöm mindazok figyelmességét, akik a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésre elhozták adományaikat.

A március nyolcadikán főegyházmegyénkben életbe lépett korlátozások olvashatók a hirdetőtáblán vagy a MAGYAR KURIR honlapján.

Továbbra sincs lehetőség nyilvános szentmiséket tartani. Templomunk legközelebb a jövő vasárnap, március 28-án délelőtt 9 és 12 óra között látogatható. Aki eljön, vihet haza szentelt barkát. A nagyhét liturgiáival kapcsolatban később történik rendelkezés.

Plébániánk és templomunk fenntartásához továbbra is hozzá lehet járulni banki átutalással a

10700529-43921809-51100005

bankszámlaszámon, vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                  Üdvözlettel: Gellért atya

 

NAGYBÖJT 4. vasárnap; 2021. márc. 14.

Köszönöm mindazok figyelmességét, akik a nagyböjti tartósélelmiszer gyűjtésre elhozták adományaikat.

A március nyolcadikán főegyházmegyénkben életbe lépett korlátozások olvashatók a hirdetőtáblán vagy a MAGYAR KURIR honlapján.

Továbbra sincs lehetőség nyilvános szentmiséket tartani. Templomunk legközelebb a jövő vasárnap, március 21-én délelőtt 9 és 12 óra között látogatható.

Plébániánk és templomunk fenntartásához továbbra is hozzá lehet járulni banki átutalással a

10700529-43921809-51100005

bankszámlaszámon vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról katolikus egyházunk javára.

                                                         Üdvözlettel: Gellért atya

 

NAGYBÖJT 3. vasárnap; 2021. március 7.

A múlt vasárnapi gyűjtés eredménye 47.500.- Ft volt. köszönöm a kedves hívek nagylelkű adakozását.

Csak ma hozhatják a kedves hívek a templomba tartósélelmiszer adományaikat a Mária oltárhoz.

A március 8-án Főegyházmegyénkben életbe lépő korlátozások olvashatók a hirdetőtáblán és a MAGYAR KURIR honlapján.

Templomunk legközelebb március 14-én, vasárnap délelőtt 9-től 12-ig lesz nyitva.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1 %-áról katolikus egyházunk javára.

                                                          Üdvözlettel: Gellért atya

                                                           

NAGYBÖJT 2. vas.; 2021. február 28.

Ma a katolikus iskolák javára van országos GYŰJTÉS.

A héten hétköznap március 4-én, csütörtökön este 6 órakor és 5-én, pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise, ez utóbbit KERESZTÚTJÁRÁS követi a templomban.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1 %-áról katolikus egyházunk javára.

Tartsuk szem előtt a nagyböjt péntekjeire vonatkozó hústilalmat.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

                                                             Üdvözlettel: Gellért atya

 

NAGYBÖJT 1.vasárnap; 2021. február 21.

Köszönet a résztvevőknek a hamvazószerdai takarításért.

A héten hétköznap február 25-én, csütörtökön este 6 órakor és 26-án, pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise, ez utóbbit KERESZTÚTJÁRÁS követi a templomban.

A jövő vasárnap lesz az idei első rendszeres országos GYŰJTÉS a KATOLIKUS ISKOLÁK javára. Számítok a kedves hívek nagylelkű adakozására.

Akit érint, tartsa lelkiismereti kötelességének, hogy rendelkezzen személyi jövedelemadója 1 %-áról katolikus egyházunk javára.

                                                         Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 6. vasárnap; 2021. február 14.

A mai nap szentmiséiben kerül sor a betegek szentségének kiszolgáltatására.

Február 17-én, hamvazószerdán kezdődik a nagyböjti idő. Délelőtt 11 órakor és este 18 órakor lesznek szentmisék. Ezen a napon szigorú böjt van. Hamvazkodni a jövő vasárnapi szentmisék végén is lehet.

Ugyancsak szerdán délután 15 órakor lesz a legközelebbi templomtakarítás és a szentély nagyböjti feldíszítése. Segítőket várunk.

Február 19-én, pénteken a reggeli szentmise után keresztutat járunk a templomban.

Nagyböjt péntekein kötelező a húsételtől való megtartóztatás 16-tól 60 éves korig.

                                                           Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 5. vasárnap; 2021. február 7.

Ma lehet Balázs-áldásban részesülni a szentmisék végén.

A héten hétköznap csütörtökön este 6-kor és pénteken reggel 7-kor lesz szentmise.

Február 13-án, szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

A jövő vasárnap kerül sor a betegek szentségének szentmisében történő közösségi ünneplésére a betegek világnapjához kapcsolódva. Kérem az érdeklődőket, jelentkezzenek a sekrestyében. A szentség gyümölcsöző vételéhez szentgyónás végzése is hozzátartozik.

                                                            Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 4. vasárnap; 2021.január 31.

Köszönöm a templomtakarítók szombati fáradozását.

Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén este 6 órakor lesz szentmise. A héten hétköznap még pénteken reggel 7 órakor lesz mise. 

A jövő vasárnap a szentmisék végén lehet majd jönni az oltár elé Balázs - áldásban részesülni.

A betegek szentségének szentmisében történő közösségi ünneplése a betegek világnapjához kapcsolódva február 14-én, a vasárnapi szentmiséken lesz. Kérem az érdeklődőket, jelentkezzenek a sekrestyében. A szentség gyümölcsöző vételéhez szentgyónás elvégzése szükséges.

                                              Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 3. vas.; 2021. január 24.

ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA

A hét folyamán hétköznap csütörtökön este 6 órakor és pénteken reggel 7 órakor lesz szentmise.

Január 30-án, szombaton délután 3 órakor lesz a legközelebbi templomtakarítás és a karácsonyi díszítés elbontása. Segítőket várunk.

                                                         Üdvözlettel: Gellért atya

 

ÉVKÖZI 2. vasárnap; 2021. január 17.

A hét folyamán hétköznap csütörtökön este 6-kor és pénteken reggel 7-kor lesz szentmise.

Év eleji házszentelésre előzetes egyeztetés alapján bárkihez szívesen elmegyek.

Idén is lehet szentmiséket íratni különféle szándékokra.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás rendezhető személyesen a sekrestyében vagy a hátsó asztalról elvihető csekk segítségével.

                                                  Üdvözlettel: Gellért atya

 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE, 2021. január 10.

A hét folyamán hétköznap csütörtökön este 6-kor és pénteken reggel 7-kor lesz szentmise.

Év eleji házszentelésre előzetes egyeztetés alapján bárkihez szívesen elmegyek.

Idén is lehet szentmiséket íratni különféle szándékokra.

                                                             Üdvözlettel: Gellért atya

 

Karácsony utáni II. vasárnap 2021. január 3.

Szerdán URUNK MEGJELENÉSÉNEK FŐÜNNEPE (VÍZKERESZT) lesz, mely parancsolt ünnep. Vasárnapi miserend lesz érvényben ( 9.00, 11.00, 18.00).

Január 8-án, pénteken reggel 7-kor lesz szentmise.

Január 9-én, szombaton az esti szentmisén a gitáros kórus szolgál.

A Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódó házszentelésre előzetes egyeztetés alapján bárkihez szívesen elmegyek.

Szentmisét különféle szándékokra idén is lehet íratni.

                                                             Üdvözlettel: Gellért atya